Dr. Peter Brodehser – Talanx Group – BAI AIC 2021 – Assetklasse Infrastruktur

Dr. Peter Brodehser von der Talanx Group sprach mit uns für den BAI AIC 2021 über die Assetklasse Infrastruktur.